About مدیر مجموعه

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far مدیر مجموعه has created 2 blog entries.

جشنواره پاییزی مجموعه آغاز شد

بنام آفریننده پاییز مقدمه مهر ماه سال 1396 بود که مجموعه ما فعالیتهای خودش را به صورت کاملا رسمی آغاز کرد. مهم ترین هدف گروه ما از ابتدا ارائه [...]

Go to Top