سیاست حریم خصوصی

بنام خدا

درود

کلیه افرادی که تصمیم به استفاده از خدمات این مجموعه گرفته اند موظف به مطالعه دقیق شرایط وضع شده هستند.