My Espeak نام نرم افزاریست که این امکان را به افراد کم‌بینا و نا‌بینا میدهد تا از گوشیهای هوشمند اندرویدی استفاده کنند.