دانلود دیکشنری و مترجم آبادیس ویژه اندروید

توضیحات برنامه دیکشنری آبادیس مجموعه ای از چندین دیکشنری، فرهنگ لغت و دانش نامه است که بیشتر نیازهای علم آموزان را در این زمینه بر‌آورده می کند. این مجموعه [...]