ارسال سفارش ترجمه

توجه داشته باشید که این فرم برای افرادیست که در سایت ثبت نام نکرده اند. اگر قبلا عضو شده اید، از این صفحه وارد پرتال اختصاصی خودتان شوید و سفارش ترجمه خود را ثبت نمایید.

سفارش ترجمه

لطفا پس از تکمیل و ارسال فرم کد پیگیری خود را یاد‌داشت نمایید.
  • مشخصات مشتری

  • اطلاعات سفارش

  • از این فیلد برای درج توضیحاتی هم‌چون تعداد صفحات استفاده نمایید.
  • انواع فایل های مجاز : zip.
    حجم مجاز برای ارسال پرونده ده مگابایت است.
  • ثبت نام

  • کد ملی شما نزد ما محرمانه خواهد ماند