همکاری با ما

لطفا تمامی فیلدها را با اطلاعات واقعی تکمیل نمایید.
 • مرحله اول مشخصات شخصی

  تمامی اطلاعات شما به صورت محرمانه نزد ما خواهد ماند.
 • مرحله دوم انتخاب حوزه همکاری و میزان تحصیلات

 • مرحله سوم ارسال نمونه کار و ثبت نام

  در صورتی که نمونه کار ندارید اولین فیلد این بخش را رها کنید.
 • انواع فایل های مجاز : zip.
  حد اکثر حجم مجاز 5 مگابایت است.
 • مثال: 09123456789